Render

Modeling

1.4 Blockout First I focus on the general forms of the scene. Increasing complexity in each pass, the last step was to detail the characters. You have to remember to increase the detail gradually. You have to remember to increase the detail gradually.You have to remember to increase the detail gradually. ...
1.6 Rigid Bodies

1.6 Rigid Bodies

The piece of furniture where the objects will fall, I put Rigid Body’s physics on it. I remove the Dynamics brand so it does not move, and I use Mesh for the collisions (1.7.1). In this case I have some coins that I also add Rigid Body physics. But you leave Dynamic selected. And since these are coins I put the collision of a Cylinder (1.7.2). Click Play on ...
sadsadasdsa

sadsadasdsa

dsadasdsadsad ...
BÍ QUYẾT RENDER CHÂN THỰC HƠN P4

BÍ QUYẾT RENDER CHÂN THỰC HƠN P4

LIGHTING – EM ÁNH (Sáng) HUYỀN THOẠI ...
BÍ QUYẾT RENDER CHÂN THỰC HƠN P1

BÍ QUYẾT RENDER CHÂN THỰC HƠN P1

Có khi nào bạn thấy: • Model pro sẵn ngon lắm rồi • Ánh sáng ốp đúng các quy luật • Vật liệu sẵn like a boss NHƯNG BÀI RENDER TRÔNG VẪN NHƯ GIẢ Có gì đó mách bảo bạn rằng: “Sự chân thực chỉ còn cách một chút nữa thôi..” Đó là gì nhỉ? ...